śp. +  Rzerzucha Jerzy (1941-1986)

Urodził się 22 kwietnia 1941 w Bykowinie. Był synem górnika Karola i Marii z d. Kilka. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Wirku. Egzamin dojrzałości zdał w 1959 roku. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W roku akademickim 1959/1960 odbył kurs wstępny w Konwikcie Teologicznym w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1965 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa H. Bednorza.
Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii NSPJ w Bykowinie. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: NSPJ w Brzezinach Śląskich i św. Antoniego w Rybniku. Od marca 1973 roku pomagał czasowo w duszpasterstwie w parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. W czerwcu 1975 roku bp H. Bednorz polecił mu otoczenie duszpasterską opieką mieszkańców Wielopole, należącego do parafii w Rybniku. Tam też w przydrożnej kaplicy pw. MB Różańcowej ks. Rzerzucha rozpoczął odprawianie regularnych nabożeństw. Biskup mianował go ponadto rektorem tej kaplicy i zezwolił na zamieszkanie w Wielopolu.
W tym czasie ks. Rzerzucha rozpoczął starania o przeniesienie z Gierałtowic do Wielopola zabytkowego kościoła pw. św. Katarzyny. Starania te zostały uwieńczone sukcesem. W grudniu 1976 roku bp H. Bednorz poświęcił kościół na nowym miejscu. Dwa miesiące później została erygowana w Wielopolu parafia św. Katarzyny i MB Różańcowej, a ks. Rzerzucha otrzymał nominację na jej pierwszego proboszcza. W 1976 roku przystąpił do egzaminu proboszczowskiego. Napisał pracę nt. ?Kronika Parafii św. Katarzyny w Wielopolu?. W 1979 roku został mianowany dziekanem dekanatu Rybnik-Północ. Zmarł tragicznie 19 sierpnia 1986 w Wielopolu i tam został pochowany.
 

ks. Henryk Piotr Skorupa (1986-1988)

 

śp. + Płaza Stanisław (1936-1995), proboszcz w Brennej Leśnicy i Wielopolu

Urodził się 13 listopada 1936 w Murckach w rodzinie Franciszka i Zofii z d. Kędzior. W 1951 roku podjął naukę w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach, by w następnym roku przenieść się do Niższego Seminarium w Tarnowskich Górach. Egzamin maturalny zdał 26 czerwca 1955 w Gimnazjum im. św. Jacka w Katowicach. W 1955 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W związku z zagrożeniem powołania do wojska otrzymał już w 6 września 1959 święcenia kapłańskie w kościele parafialnym Trójcy Świętej w Kochłowicach z rąk bpa H. Bednorza.
Po święceniach kontynuował studia do końca roku akademickiego 1959/1960. W okresie Świąt Wielkanocnych 1960 roku pełnił zastępstwo w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki w Katowicach-Giszowcu. Po zakończeniu studiów w 1960 roku, jako wikariusz objął zastępstwo w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. Kolejno był wikariuszem w następujących parafiach: św. Trójcy w Chełmie Śląskim (1962?1965), Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie (1965?1968), św. Andrzeja Boboli w Leszczynach (1968-1971) i św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym(1971-1973). Jego pierwszą samodzielną placówką duszpasterską została lokalia pw. św. Jana Nepomucena w Brennej-Leśnicy. Od 30 sierpnia 1973 był tam rektorem, a od 14 kwietnia 1984 proboszczem.
W Brennej pracował do 19 sierpnia 1988. Następnego dnia został mianowany administratorem, a 10 października 1988 proboszczem parafii św. Katarzyny i MB Różańcowej w Wielopolu. Od 15 kwietnia 1989 był ojcem duchownym księży dekanatu Rybnik-Północ. Zmarł nagle 6 listopada 1995 w Wielopolu. Pogrzeb odbył się 9 listopada 1995. Spoczął obok kościoła parafialnego św. Katarzyny i MB Różańcowej w Wielopolu.

 

ks. Krystian Helbik administrator (1995-1996), proboszcz (1996-nadal)