Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa
1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty spisania protokołu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
2.  Dowody Osobiste
3.  Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu) lub Akt Ślubu Cywilnego.
UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
4 Zaświadczenie ukończenia Nauk Przedślubnych , dnia skupienia dla nowożeńców oraz poradni życia rodzinnego.
5.  Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
6.  Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Katarzyny i M.B.Różańcowej z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).  
W dniu ślubu świadkowie powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wraz z dowodami osobistymi, obrączkami i kartkami od spowiedzi narzeczonych
UWAGA !!!!
W  SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA WEJŚCIA DO KOŚCIOŁA W CELU UDEKOROWANIA  PROSZĘ O KONTAKT MINIMUM DWA DNI PRZED DATĄ ŚLUBU – Z KOŚCILENĄ  POD NR TELEFONU 697361320
W DNIU ŚLUBU PROSIMY GOSCI PARY MŁODEJ ABY NIE SYPALI PRZED KOSCIOŁEM:
MONETAMI,KONFETII,RYŻEM ITP.