Historia
Pierwsze wzmianki o Wielopolu pochodzą z 1311. W dekrecie wizytacyjnym parafii św. Antoniego w Rybniku w 1972 było polecenie prowadzenia katechizacji w Wielopolu. Początkiem wszelkiej działalności i życia religijnego w Wielopolu była przydrożna kapliczka MB Różańcowej została zbudowana pod koniec XVIII Ona właśnie chociaż bardzo mała stała się głównym miejscem w dzielnicy w niej zaczęto odprawiać regularnie w niedziele i święta Msze św. 24 VI 1975 ks. Rzerzucha mianowany został rektorem tej kaplicy. 16 IX 1975 uzyskano zezwolenie na przeniesienie z Gierałtowic do Wielopola zabytkowego kościoła drewnianego św. Katarzyny . 17 XII 1976 erygowana została w Wielopolu stacja duszpasterska. W dwa dni później 19 XII biskup katowicki Herbert Bednorz poświęcił kościół na nowym miejscu.
Parafia została ustanowiona 27 II 1977.